Om deel te nemen aan Scalda eXplore moet je eerst inloggen:

EXPLORE EN CRITERIA VOOR HET VERSLAG


eXplore 2017-2018
De opleidingen zakelijk (juridisch, bedrijfsadministratie, marketing & communicatie en secretarieel) van het College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening bieden een bijzonder activiteitenprogramma aan onder de naam eXplore.
Het gehele schooljaar door worden er lezingen, workshops, bedrijfsbezoeken en diverse culturele activiteiten zoals films, cabaret en muziek aangeboden. Je bepaalt zelf hoe je aan het vereiste aantal uren (zie waardering) voor het behalen van het ‘studiepunt eXplore’ komt.

Het deel van eXplore waarvoor je zelf verantwoordelijkheid mag dragen
Het kan zijn dat je het eXplore-programma niet kunt volgen, omdat de activiteiten ‘s avonds worden aangeboden of omdat ze bijv. niet interessant genoeg voor je zijn.
Ongetwijfeld is er in de buurt/regio waar jij woont, ook genoeg te beleven.
Misschien doe je al vrijwilligerswerk, ken je mensen die een bedrijf hebben, of help je mee met de organisatie van een evenement (festival)?!
We nemen in principe elk idee serieus, maar willen wel eerst zeker weten of het goed genoeg is om hier ook een studiepunt voor te geven.
Of het idee binnen eXplore past, hoeveel uur je daarvoor mag rekenen en of de activiteit ook toegankelijk is voor je medestudenten (de activiteit wordt dan op de site geplaatst), bespreek je samen met de coördinator eXplore mschieman@scalda.nl.

Waardering
eXplore wordt in alle leerjaren aangeboden.
Om het ‘eXplore-studiepunt’ te kunnen behalen, moet je voor 16 uur aan eXplore-activiteiten volgen en daar verslag (4 uur) van doen: dit verslag lever je, na het bereiken van aantal vereiste uren, bij je mentor in.
Je mentor bepaalt vervolgens of het studiepunt wordt toegekend.
De waarde (in uren) van een bepaalde activiteit wordt vermeld bij de activiteiten op www.studentexplore.nl, of in overleg (dit als je zelf een activiteit aanbiedt) met de coördinator van eXplore vastgesteld. De coördinator registreert de met de student overeengekomen uren: in geval van twijfel kan de mentor deze opvragen. 
Zie het overzichtje hieronder voor een indruk van de waardering in uren.
Zie voor de HZ Cultactiviteiten: www.hzcult.nl 

De waarde in uren voor het studiepunt ’explore’:

Deelname aan introductieweek:  6 uur.
Open avond:                                     4  uur.
HZ Cultfilm:                                      3  uur.
Special, muziek, theater:              het aantal uren tussen de bij de activiteit vermelde begin- en eindtijd.
                                                             zie www.hzcult.nl 
Dagexcursie:                                    8  uur.
Reis:                                                  16 uur.

Kosten
Een groot deel van de programmaonderdelen wordt door je opleiding betaald. Niet gratis zijn sowieso: HZ Cultactiviteiten, dagexcursies, reizen, eten en drinken tijdens een activiteit en vervoer naar een activiteit. 
Kosten dien je te voldoen via studieshop: zie homepage.
 
Persoonlijk arrangement
Uit het aanbod van HZ Cult op www.studentexplore.nl, kun je aan het begin van dit schooljaar al een persoonlijk arrangement samenstellen. 
Als je niet per onderdeel kiest maar een mix maakt, en je dus al van te voren aangeeft hoe je je uren vol gaat maken, dan mag je per activiteit een uur extra rekenen. 
Kies je dus activiteiten die drie uur duren, en kies je die activiteiten voor 25 november al uit, dan haal je met vier activiteiten al je uren: (3 uur +1 uur bonus) maal 4 activiteiten = 16. 
Wacht je met inschrijven tot na 24 november, dan heb je dat voordeel niet en krijg je dus alleen de uren die ervoor staan. Om dan aan 16 uur te komen heb je met activiteiten van 3 uur dus 5 activiteiten nodig plus 1 van een uur. 
Indien je hebt besteld dan ontvang je via je mail voor elke bestelde activiteit een e-ticket: je kunt dit printen of tonen op je mobiel. Bewaar je E-ticket! Deze dien je in te leveren (mailen) bij je mentor als bewijs van deelname.                                                                                                                          
N.B.: Je kunt pas aan HZ Cult meedoen als je de kosten hebt voldaan!

Informatie
Zie FAQ’s.

Twitter @xperienceweek 
Facebook www.facebook.com/eXplore.scalda.
Houd vooral ook je Scaldamail in de gaten.

Criteria verslag voor eXplore
Het verslag dat je in het kader van eXplore maakt, moet aan de volgende criteria voldoen:
1) Je moet duidelijk maken aan welke Skills (21st Century Skills) je hebt gewerkt: ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communicatie, kritisch denken.
2) Je moet aangeven welke relatie je ziet met je opleiding. Indien die relatie er niet is, dan a.u.b. aangeven hoe die relatie wel gelegd zou kunnen worden door de organisatie van eXplore.
3) Je moet omschrijven welke bijzondere ervaring je hebt opgedaan: dit kan door een foto met onderschrift op te sturen of een kort verslagje in te leveren (vergeet niet om de activiteit en je naam te vermelden).
Dit  verslag lever je in, nadat je het vereiste (minimaal 16 uur) aantal uren aan activiteiten hebt gevolgd.